Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás Zlého.

18. 11. 2011 12:43
Rubrika: Názory

Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás Zlého.

Tentokrát předkládám k zamyšlení provokativní článek. Možná právě tato forma někomu pomůže, aby jednal opačně, než je v příspěvku uvedeno.

Řekl ďábel:  „Vyzkouším lidstvo, zda je stejné, lepší nebo ještě horší než bylo na počátku. Nabídnu člověku prostředky, které budou zaměřené proti životu a proti Bohu. Nechť vztáhnou opět ruku po zapovězeném, mimořádně škodlivém ovoci, lákavém na pohled. Ovoce bude mít předponu ANTI…….., čtyři písmena, jimiž měním svět lidí k svému obrazu. Vyvolám jimi válku takového rozsahu, jaká ještě nikdy v dějinách lidstva nebyla.  Bude to válka proti miminkům. Když lidi přijmou mé nabídky, když na ně naletí, budou zabíjet vlastní plod ve všech stadiích vývoje.

Nejdříve se zaměřím na zpochybňování přikázání. Zaútočím na ně s veškerou svou inteligencí, zchytralostí, dovedností a silou. Jakmile lidé poruší jedno přikázání, začnou jim být nepříjemná i ta ostatní, neboť všechna spolu souvisejí. Kdo poruší páté a šesté přikázání, tomu začne vadit i první.  Kdo si zatíží svědomí, začne si přát, aby nebyl Bůh, aby neexistovala před nikým věčná zodpovědnost. Začnou o sobě tvrdit, že jsou ateisté. Jakmile naruším vztah člověka k Bohu, snadněji zničím vztahy mezilidské.  Budu navádět k soužití před manželstvím, abych ničil soužití v manželství. Ať si ze života berou bez požehnání, co se urvat dá a následně ztratí mnohem víc.

Uvedu na zemi celé systémy zmatků vypracované na vědecké úrovni. Takové lidi, kteří nadměrně touží po kariéře a penězích, snadněji získám do svých služeb. Budu mít své přívržence všude - ve vládách a parlamentech, proniknu do mezinárodních institucí a na univerzity, neboť jsem nesrovnatelně chytřejší než nejvzdělanější z lidí, navíc mimořádně zkušený.  Dosud zůstávám knížetem tohoto světa, dokážu manipulovat i s těmi nejmocnějšími. Až budou mně oddaní tvořit předpisy, budou to moje předpisy, když budou tvořit zákony, budou to moje zákony. Do svých služeb zapojím schopné propagátory a řečníky, jak se mně osvědčilo ve všech válkách. Oni vždy dokázali přesvědčit lidi, kteří se vůbec neznali, že jsou nepřátelé, aby se navzájem zabíjeli. Také nyní jsem získal pro své záměry schopné řečníky. Propagátoři zla jsou často výmluvnější a vtipnější než kazatelé Velikého. Davy jim budou tleskat, jako by přinášeli nové učení - nepoznají, že přinášejí nebývalou destrukci vztahů lidské společnosti.  Dokonce ministerstva v mnoha zemích získám pro své záměry, budou dbát na to, aby se ve školách vyučovalo smilstvo jako předmět. Já ovšem nikdy nenazývám věci pravými jmény, neboť jsem mistr klamu a lži. Do názvu předmětu zabuduji slovo „výchova“.  Koncerny potřebují lehkovážné odběratele, zbavené základního přirozeného studu, neboť na slušných se příliš vydělávat nedá.

Veliký daroval schopnost lásky, já zredukuji lidskou lásku na pouhou pudovost a tělesnost.

Rozvinu individualismus a sobectví, sebelásku přivedu k extrémním vrcholům. Deviace představím jako normu jednání. Pojem obětavost, oběť nenávidím, slovo morálka je mi protivné, vymažu je z mnoha myslí.  Z lásky se ztratí obětavost, čekání, těšení se, sebeovládání, čistota, věrnost. Takové pojmy prohlásím ústy svých proškolených otroků za zbytečné. Mezi mužem a ženou poklesne vzájemná úcta. Jednostranně zaměření a přesycení individualisté nebudou sto zvládnout dlouhodobý vztah.  Nevydrží spolu, nastanou konflikty, hádky, rozvody - v takovém měřítku, jako nikdy v dějinách.  Děti z rozvrácených rodin budou psychicky trpět, rodiče jako konkurenti se budou o ně přetahovat, děti nezakusí příklad skutečné rodinné lásky. Zlo se bude rozvětvovat, řetězit a zasahovat další oblasti.

Vykonám všechno, abych pozměnil každé obdarování pocházející od Velikého, ke každému přimíchám část jedu. Jestli daroval víno k obveselení, způsobím, že bude sloužit k opilství. Tento princip mám osvědčený. Když dá schopnost učení, já na vzdělání naroubuji pýchu spojenou s neposlušností. Nechť pyšní - podobně jako já rozhodují o všech záležitostech bez jeho rad, přání a pravidel. Nechť rozhodují i o životě a smrti, ať chtějí být jako Bůh. Hlavně ať nepřemýšlí nad Knihou knih, mohli by objevovat, jak mají žít! Že jim je vrozené uctívat Boha, touží po spirituální dimenzi? Předhodím tedy náhražky. Nechť si zbožští ekonomiku, zisk, užívání a těmto věcem bytostně slouží celou svou myslí i silou. Ve jménu bezohledných zisků zaplatí reklamy a zaplaví svět mými antiprostředky. Ve službách odbožštěné i odlidštěné ekonomiky dojde ke změnám v mnoha oborech, včetně umění.  V zájmu komerční sledovatelnosti pronikne do tvorby stále víc hrubosti a násilí, do zábavného průmyslu vulgárnost, do nejčtenějších časopisů pomluvy, pavíra, horoskopy, okultismus. Tyto vlivy ať zpětně působí na člověka, aby v bludném kruhu sám sobě škodil až k sebezničení, neboť jej nenávidím, stejně, jako jeho Stvořitele.

ANTI = PROTI - to je moje podstata. Působím proti všemu, co Bůh vytvořil, proti životu, proti jeho uspořádání, proti němu samotnému. Počínám si velice chytře, lstivě, aby nepoznali, že každá rada pocházející z mé dílny se zvrtne. Zavádím moje pojetí svobody, které je konečně bez sledování Jeho rad, Jeho vůle, Jeho přání, Jeho přikázání, bez zodpovědnosti.

Veškerou svou činností přivádím lidi na mou prostornou, širokou cestu, aby se definitivně ocitli v takovém stavu a zřízení, kde budou dokonale, trvale izolováni od toho, kterého odmítli a opustili.“

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Genesis 3                      HOSPODIN BŮH VOLÁ ČLOVĚKA: „KDE JSI?“

Jestli se mi podařilo poukázat na některé tahy Zlého a vy volíte opačnou cestu, cestu k milujícímu Otci, pak článek plní svůj účel. Uvítám, když budete reagovat prostřednictvím vzkazů.

Zobrazeno 1129×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková